2012-apokalypsenes tåkete nettverk

Vi lever i farlige tider, skal vi tro det allestedsnærværende nettet. Om bare få dager vil verden gå under i enorme jordskjelv når Planet X endelig passerer – eller dreier det seg om gammaglimt og supervulkaner? Eller om en åndelig oppstigning?

Fra Bugarach i Sør-Frankrike meldes det om tilløp til unntakstilstand mens tusenvis av «dommedagspilgrimer» forventes å flokke seg til landsbyen i påvente av det som skal skje førstkommende fredag. Fra Norge meldes det om barn som er vettskremt og fortvilt av det de har fått høre av klassekamerater eller funnet på nettet, mens mayaindianere mener det hele er misbruk av deres tradisjonelle forestillinger, samtidig som de selv kaster seg på karusellen ved å omtale det som et tidsskifte.

I en slik stund er det godt å ha noen til å veilede, og jeg har derfor den store gleden av å la  religionshistoriker Thomas Holme ta oss med på en liten rundreise i noen av de forestillingene som for tiden eksisterer om hva vi kan vente oss førstkommende fredag – 21. desember 2012, og det komplekse samspillet disse imellom.
————————————————————————————————-

Noen mener 2012 er da alt legges i grus. Andre at det er tid for en åndelig transformasjon. I det hele tatt er det som i akademisk sammenheng omtales som 2012-fenomenet et tåkete nettverk av apokalyptiske forventninger. Desember 2012 er tiden da jordskjelv, supervulkaner, asteroider og andre katastrofer skal utslette det meste på jorden, samtidig som vi vil oppleve en transformativ periode hvor vi løftes opp i høyere dimensjoner. Kanaliserte beskjeder fra utenomjordiske vesener advarer om katastrofe samtidig som de beroliger med løfter om åndelige utvikling. Vi må både bli mer økologiske og holistiske, akseptere at det intuitive er overlegen det rasjonelle, bygge bunkere, hamstre mat, meditere, innta psykedeliske stoffer, og anlegge et urfolksperspektiv.

Kort sagt: Hvis alt det som beveger seg innen 2012-miljøet tilhører èn apokalypse, er det vanskelig å holde tunga rett i munnen for de troende!

 En skjebnesvanger forsnakkelse

Lars K. Pharo, som er forsker ved the Mesoamerican Archive, Harvard University, og ved Institute for Signifying Scriptures, Claremont Graduate University, har forsøkt å forklare at de apokalyptiske forventningene til året 2012 har sin opprinnelse i en uheldig bemerkning professor Michael D. Coe ved Yale-universitetet kom med i 1966, der arkeologen Coe refererte til avslutningen på mayaenes langtellingskalender, 21.desember 2012, som mayaenes dommedag. Ifølge Pharo har forøvrig Coe forsøkt å trekke dette tilbake i ettertid, noe som imidlertid har vist seg å være bortimot umulig.

Planet X og konspirasjonsteorier

I de senere årene har vi sett flere og flere teorier dukke opp omkring 2012, og på hver sin måte blitt inkorporert i de apokalyptiske scenarioene. Et eksempel er hvordan det ikke ukjente mediet  Nancy Lieder i 2003 spådde at en ukjent planet, bare omtalt som Planet X, skulle komme inn i solsystemet vårt og forårsake store ødeleggelser. Da dette ikke skjedde, ble undergangen ganske enkelt skjøvet frem til 2012.

Planet X-scenarioet har altså opprinnelig ingen ting hverken med mayaene, 2012, desember eller noe av det andre vi forbinder med de kommende dagene å gjøre. Dette har imidlertid ikke hindret det fra å på samme måte som en rekke andre apokalyptiske scenarioer å bli trukket inn i det vi kan kalle 2012-fenomenets gravitasjonsfelt.

Nettstedet december212012.com, drevet av John Kehne, representerer nettopp en slik ”apokalyptisk synkretisme” av hadde nær sagt alle tenkelige katastrofale hendelser. I artikkelen Is the world really going to end on December 21 2012?forklarer Kehne hvordan møkka vil treffe vifta: Vi vil oppleve massive kriger, super vulkanutbrudd, enorme jordskjelv, orkaner, tsunamier, flom og tørke – kort sagt, en total ødeleggelse av verden slik vi kjenner den. Etter ødeleggelsen mener Kehne derimot at vi vil se en ny verden oppstå: «This new beginning will be met with a new sense of peace and will more widely open our eyes to the true meaning of life».

Kehne mener også at verden styres av korrupte krefter som forsøker å skjule sannheten om 2012. Han har derfor startet en underskriftskampanje (http://december212012.com/truth/) der målet er å tvinge sannheten ut av myndighetene. Riktig nok har Nasa lagt ut en FAQ hvor de avviser dommedagsscenarioer, men denne avvises som irrelevant av Kehne siden den ikke reflekterer det han mener seg å vite.

Kosmisk stråling som utviklingshjelper

I motsetning til den totale ødeleggelsen som Kehne forventer seg, finner vi også dem som opererer med mer metafysiske forventninger, som biofysikeren Dieter Broers. I boken Solar Revolution: Why Mankind is on the Cusp of an Evolutionary Leap møter vi en apokalypse hvor solstormer og kosmisk radiasjon vil forandre menneskenes bevissthet ved å skape forstyrrelser i jordens magnetiske felt. Broers mener at dette vil føre til at «høyt utviklede individer» vil oppleve positive effekter av den kosmiske strålingen som strømmer innover jordkloden, som vil resultere i åndelig utvikling. Mindre utviklede individer vil imidlertid ikke takle dette, og bli syke. I følge Broers vil vi motta visjoner, høre stemmer, og lignende. Imidlertid mener Broers at dette må få lov til å gå sin gang siden det er en del av en åndelig evolusjonsprosess som absolutt ikke bør stoppes med antipsykotisk medisin.

En ny verden vil deretter oppstå, skal man tro Broers. Han forklarer videre at den nye verdenen vil kreve en ny form for tenkning, der intuitiv og åndelig forståelse skal overta for egoistisk tankegang. Ved å bli utsatt for kosmisk stråling vil menneskeheten bli nødt til å transcendere det egoistiske, som for Broers er det rasjonelle og reduktive, for å kunne ta del i den «fornyede menneskeheten». De som ikke klarer dette vil tape, og bli overkjørt av angst og depresjon.

Mot en ny dimensjon

Den profetiske skikkelsen David Wilcock presenterer en apokalypse som kan ligne på Broers forventninger, og som er basert på kanaliserte beskjeder fra utenomjordiske vesener. Wilcock mener som Broers at 2012 er tiden da kosmiske energier vil forandre menneskets ontologiske tilstand. Ifølge Wilcocks apokalyptiske forventninger, som kan studeres  på nettstedet divinecosmos.com, vil vi bokstavelig talt stige i dimensjoner, av Wilcock omtalt som «tettheter»: Vi befinner oss nå i den tredje tettheten, mens vi skal stige opp i den fjerde. Alt sammen er en del av en lengre oppstigningsprosess, som ender i den åttende tettheten der vi forenes med Gud, eller «Enheten».

Wilcock omtaler oppstigningsprosessen som en innhøsting, gjennomført av utenomjordiske vesener fra høyere tettheter, som går under fellesbetegnelsen «Ra». Ifølge Wilcock er denne innhøstingen ikke overraskede tidfestet til 21. desember 2012, da en bevisst og intelligent kosmisk energi vil transformere selve jordkloden og livet på den. De som ikke har utviklet seg nok til å ta del i den nylig transformerte jordkloden i den fjerde tettheten, vil bli overført til en annen planet for å gjennomgå flere inkarnasjoner i den tredje tettheten.

Polskifte og mektige raser – og mer konspiranoia

Bruce Fenton og mediumet Daniella Cardenas, som kanaliserer budskap fra en gruppe utenomjordiske vesener kalt Pleiadene, skriver i boken 2012 Rising: The Last Tzolkin hvordan 2012 representerer en apokalypse der store ødeleggelser vil bli kombinert med en åndelig oppvåkning: Nord- og sørpolen vil skifte plass, noe som vil føre til store ødeleggelser, men etter at dette er over, vil de overlevende bli en «mektig rase» og en del av «en galaktisk familie av oppstegne vesener».

I likhet med Broers og Wilcock opererer også Fenton og Cardenas med en segregasjon ved apokalypsen. Pleiadene forklarer hvordan menneskeheten vil bli inndelt i grupper: «Everyone will be energetically categorised, in their right place at right time, so patience is required, and it will be done so that the right people are together, no more antagonist groups…only the right people in tune with each other[…] People will be genetically sorted into groups that can progress faster due to being more spiritually evolved somehow.»

Fenton og Cardenas apokalyptiske forventninger går altså som hos Wilcock også på utslettelsen av materialistisk tankegang, hvorpå åndelighet vil fylle verdenen. De er også opptatt av miljø, forurensning, og av et urfolksperspektiv. En av profetiene deres omhandler til og med et «neo-urfolk» kalt «regnbuekrigerne», som skal komme etter at verden er blitt ødelagt av forurensning og rovdrift. De skal avsløre sannheten om utenomjordiske vesener og rydde opp i kaoset vi har skapt. De skal kjempe mot den onde kabalen som styrer verden bak kulissene, som blant annet har laget giftige vaksiner og har planer om å sette mikrobrikker i armene til folk. De onde, materialistiske og egoistiske skal til slutt utslettes, hvorpå en ny, mektig rase vil overta verden. Man kan lese mer om Fenton og Cardenas sine apokalyptiske fremlegg på nettstedet 2012rising.com.

”Bevissthetsapokalypser”, jordbruk og psykedelika

I dokumentarfilmen 2012: Time for Change møter vi journalisten Daniel Pinchbeck, som presenterer 2012-apokalypsen som en «bevissthetsapokalypse». I følge Pinchbeck står vi ovenfor en økologisk krise, i form av rovdrift og forurensning, og at det dreier seg om en «bevissthetskrise», der ordet ”bevissthet” mest av alt handler om perspektiv. Pinchbeck formaner oss til å endre perspektiv, være mer åndelige, og bli klare over at det finnes viktigere ting enn materiell goder i form av profitt, komfort, og enkle løsninger. Dokumentaren promoterer blant annet permakultur, alternativ valuta, meditasjon, yoga, og bruk av psykedeliske stoffer.

Opp til oss

Pinchbeck representerer en apokalypse der det er opp til oss. Det er ikke utenomjordiske vesener som legger styringen for oss. I artikkelen Planetary Initiation på nettstedet realitysandwich.com skriver Pinchbeck at han mener menneskeheten ubevisst har skapt en krise for å tvinge frem sin egen transformasjon. Han forklarer videre hvordan de som har oppnådd stor nok forståelse vil gjennomgå en «bevisst initieringsprosess», og at dersom nok av oss gjør dette vil vi bli spart for det meste av de ødeleggelsene som «vi selv har lagt opp til». Ja, hvis et stort nok antall gjennomgår denne initieringen mener Pinchbeck at vi er våkne nok til å styre verden i en annen retning, der egoistiske ambisjoner blir byttet ut med ambisjoner om et velfungerende «planetarisk kollektiv».

Forskjellige men like

Kehne, Wilcock. Broers, Fenton og Cardenas, og Pinchbeck representerer hver sin apokalypse. De refererer til hver sine utenomjordiske vesener, til forskjellige kanaliserte beskjeder, og apokalypsene deres har forskjellige hendelsesforløp med forskjellige konsekvenser. Samtidig har de til felles at de alle mener at et apokalyptisk scenario vil utspilles i 2012. Og alle opererer de med samme kalendersystem og med mayaene som sentrale, samtidig som de tolker dette på forskjellig vis. Også elementer som som kosmiske energier, utenomjordiske vesener, økologiske temaer og det åndelige kontra det materielle går igjen, men brukes på forskjellig vis.

I lys av dette er det interessant å se hvordan de forskjellige aktørene innen 2012-miljøet likevel anerkjenner hverandre, og låner elementer fra hverandre i sine apokalyptiske forventninger, til tross for at de presenterer forskjellige apokalypser. Det eksisterer en åpenhet omkring hva som vil skje, samtidig som de individuelle aktørene kan ha ganske så konkrete forventninger. For eksempel har Kehne lagt ut en god del artikler som ikke støtter opp under hans egne apokalyptiske forventninger, mens Fenton oppgir David Wilcock som kilde i artikkelen 2012 and the Nature of the Shift. 

Det finnes med andre ord virkelig et mildt sagt tåkete nettverk av apokalyptiske forventninger, hvor forskjellige apokalypser stadig formes og låner av hverandre.