Galtung i hardt vær

Fredsforsker Johan Galtung har vært ute i hardt vær den siste uken, etter at Humanist trykte et tilsvar til artikkelen ”Galtung leker med ilden”. I tilsvaret fulgte fredsprofessoren opp tidligere henvisninger til antisemittisk konspirasjonslitteratur med å referere til Sions Vises Protokoller og til en forkortet versjon av en tekst skrevet av den amerikanske nynazisten William Pierce, kjent som forfatteren av terrorromanen The Turner Diaries.
Galtung har gang på gang fått mulighet til å dementere at han støtter antisemittisme, både av undertegnede og andre journalister som – får man tro – har hatt vanskelig for å tro at han faktisk kunne mene dette.Hver gang har han svart med å bevege seg enda lengre ut i antisemittisk konspiranoia, noe som blant annet har skaffet ham sympatierklæringer fra Vigrid-leder Tore Tvedt.
Den israelske avisen Haaretz refererer i dag en epostutveksling med Galtung, der fredsforskeren gjentar påstander om jødisk kontroll over media. ”The Jews control worldwide communication, and divert it in order to benefit of Israel”, skriver han. Og legger til at en av forklaringen på nazistenes jødeutryddelser var den maktposisjonen jødene hadde i det tyske samfunnet. I samme artikkel gjentar han konspirasjonsteoriene han har fremmet omkring terrorhandlingene 22. juli.
Muligens har han plukket opp tankegodset fra den israelske jazzmusikeren og forfatteren Gilad Atzmon, som har vært blant skribentene på Galtungs Transcend Media Service der han blant annet har oppfordret antisemittismeforskere til å fokusere på hvordan jødene har gjort seg såpass forhatt. Galtung går imidlertid enda lenger når han nå forsøker å ”forklare” nazistenes masseutryddelse. I praksis forsøker han nå intet mindre enn å ”forstå” nazistenes syn på jødene som semi-allmektig rasefiende.
Galtungs karriere som fredsforsker er antagelig mer eller mindre over med dette. Samtidig kan han bli en farlig talsmann for disse tankene de årene han har igjen. Sannsynligvis vil han bli en samlingsfigur for jødehatere i Vesten og i Midt-Østen, der han fortsatt har en høy stjerne.
Forresten, nevnte jeg at han i det samme foredraget som utløste spetakkelet også fortalte at intervensjonen i Libya skyldtes at landet var ett av få som ikke hadde privat sentralbank, og hadde vurdert å innføre gullstandard?