Brev fra Taliban

En bieffekt av å studere såpass spesielle miljøer som jeg har gjort de siste par årene er at man til tider også mottar svært spesielle henvendelser. Som da jeg for noen dager siden  mottok en epost fra en  journalist fra  «nettmagasinet Taliban Norge«, som bad om et intervju.

En underlig forespørsel fra et underlig nettsted, som vi snart skal komme tilbake til. Men siden jeg i er tilhenger av dialog og ofte selv ber personer jeg er dypt uenig med om et intervju, sa jeg i utgangspunktet ja og bad journalisten sende over spørsmålene. Det viste seg snart at dette var en dårlig avgjørelse, etter som «intervjuet» tilsynelatende viste seg å være et forsøk på å  trekke meg inn i en intern konflikt mellom to av de mer bisarre representantene for norske konspirasjonsfloraen – inkludert en selverklært  ”eksilregjering” og «revolusjonsråd» for «republikken Norge», med tilholdssted i Bankok i Thailand.

I den første eposten med spørsmål ble jeg bedt om å ta stilling til et par påstander. ”Universitetet i København har allerede i 2009 fastslått at det _var_ eksplosiver som fikk WTC-bygningene til å kollapse”, lød den første av dem. En ganske snodig påstand, med tanke på at universitetet i København som universiteter flest beskjeftiger seg med alt fra historie og kjønnsforskning til medisin og biologi, og normalt ikke ”fastslår” noe som helst, selv om det selvsagt hender at professorer og ansatte fra en rekke institutter  går sammen om en felleserklæring om prinsipielle spørsmål.

I dette tilfellet dreier det seg imidlertid ikke om noen slik prinsipperklæring, men om en artikkel fra 2009 som først ble publisert i tidsskriftet The Open Chemical Physics Journal, med kjemikeren Niels Harrit, som ganske riktig er ansatt ved universitetet, som hovedforfatter. I artikkelen hevdet forfatterne å ha funnet spor etter forbindelsen nanotermitt i støvet fra World Trade Center, noe som etter deres mening en gang for alle beviste at tvillingtårnene måtte ha blitt utsatt for en ”kontrollert rivning”.

Artikkelen vakte en del oppsikt da den ble publisert. For det første var Niels Harrit i motsetning til f.eks. teologen David Ray Griffin faktisk utdannet kjemiker. For det andre var artikkelen publisert i et fagfellevurdert fagtidsskrift. Eller var den nå det?

Da det danske nettstedet videnskab.dk konfronterte tidsskriftets redaktør med artikkelen, reagerte hun med å trekke seg som redaktør der og da: Hun hadde hverken hørt om artikkelen enn si godkjent den, eller fått velge ut fagfellene, dvs. forskerkollegene som skulle vurdere artikkelen, noe som vanligvis er redaktørens jobb men som i dette tilfellet hadde blitt ordnet av en av Harrits medforfattere, en kjent konspirasjonsteoretiker som vanligvis arbeider med å finne opp såkalt ”fri energi”. Kort sagt hadde artikkelen blitt smuglet inn ”bak ryggen” på tidsskriftets ansvarlige redaktør, og utenfor de mekanismene som vanligvis brukes for å kvalitetssjekke en vitenskapelig artikkel. Hun kunne også fortelle at hun lenge hadde hatt bange anelser over at tidsskriftet hun hadde blitt bedt om å redigere ikke var å finne listen over anerkjente fagpublikasjoner og over at hun heller ikke hadde fått svar på henvendelsene sine når hun bad om å få tilsendt mer informasjon om tidsskriftet.

Kanskje ikke særlig overraskende har heller ikke andre fagfolk som har gått gjennom Harrits data kommet til samme konklusjoner når det gjelder spor av sprengstoff.

Journalisten ville også ha min mening om Italias tidligere president Francisco Cossiga, som har uttalt at CIA eller Mossad stod bak terrorhandlingene. ”Du omtaler i intervjuet i Dagbladet den 7. juni 2012 de som hevder at WTC ble sprengt som konspirasjonsteoretikere. Anser du også forskerteamet ved Universitetet i København for konspirasjonsteoretikere? Eller tror du disse forskerne fantaserer eller bevisst lyger? Anser du også Italias tidligere president Francesco Cossiga som konspirasjonsteoretiker? Eller tror du at også han fantaserer eller bevisst lyger?”

Svaret mitt var i utgangspunktet ja: Jeg anser både Harrit og Cossiga som konspirasjonsteoretikere. En konspirasjonsteori er ganske enkelt en ubekreftet antagelse om at en hendelse i virkeligheten skyldes en sammensvergelse eller konspirasjon. Noe begge så avgjort gjør så lenge f.eks. Cossiga ikke rykker ut med informasjon som dokumentasjon på påstandene sine om at CIA stod bak terrorangrepet for snart ti år siden. 

Når jeg valgte å aldri oversende svarene mine, henger det blant annet sammen med en ny epost som kom et par dager senere. Med norskitalienske Leo Zagami og ”den alternative wikipediaen” xiandos.info som hovedkilder kom journalisten med en lang liste over hemmelige selskaper som han ville vite om jeg var medlem av. Særlig var han interessert i å finne ut om jeg hadde tilknytning til den katolske malteserordenen: ”Siden du ved flere anledninger har kommentert Breivik-saken i media vil tilknytning til disse organisasjonene kunne utfordre din uhildethet som kommentator”, mente Olsen. ”En av de mest kjente konspirasjonsteoriene om Breivik dreier seg som du sikkert er kjent med om at frimureriet og Malteserordenen har stått bak ham. Breivik har jo faktisk vært medlem av en frimurerorden i Norge.”

Altså tilsynelatende en påstand om at jeg på en eller annen måte skulle fungere som portvokter for å hindre sannheten om drapsmannen i å komme for en dag. Litt av en anklage, som fører oss over til et av Norges kanskje snodigste nettsteder, som presenterer seg som hjemmesiden til intet mindre enn  den norske eksilregjeringen i Thailand.

På hjemmesiden presenterer «eksilregjeringen» seg på følgende måte: ”Den norske eksilregjering ble stiftet av en gruppe eksilnordmenn i Bangkok i 2010. Eksilregjeringen arbeider for å erstatte det norske kongedømmet med en republikansk styreform basert på direkte demokrati, frihandel, og et forsvar basert på en folkemilits, konvensjonelle våpen, alliansefrihet og ikke-aggresjon”.

Politisk – hvis det er det rette ordet – ser  ”eksilregjeringen” ut til å være sterkt antiamerikansk, og tilhenger av konspirasjonsteorier om at terrorhandlingene 11. september ble organisert av neokonservative krefter i den amerikanske regjeringen. I tillegg hevder de at de samme ”neokonservative” stod bak terrorhandlingene i Oslo og på Utøya 22. juli, og har på bakgrunn av dette utropt de drepte ungdommene til martyrer og «revolusjonære helter».

Mens det er usikkert hvem som står bak ”eksilregjeringen” og om den faktisk holder til i Thailand, er bakgrunnen for Taliban Norge forholdsvis klar. Nettstedet er drevet av nordmannen Ingar Holst, som i noen år har vært  i «helseeksil» i Shanghai. Innholdsmessig ser det ut til å dele troen på at  daværende president Bush eller andre i den amerikanske regjeringen selv stod bak terrorangrepene 11. september 2001, og kombinerer konspirasjonsstoff med artikler om krigen i Afghanistan – som de er sterkt imot – og plateanmeldelser av veteranrockerne Rolling Stones.

De siste ukene ser det ut til å ha brutt ut en underlig konflikt mellom ”talibanerne” og ”eksilregjeringen”. I følge Taliban Norge har det brutt ut splittelse  mellom moderate og mer ekstreme elementer i eksilregjeringen, der sistnevnte ønsker å bruke «målrettede aksjoner» mot norske myndigheter. Eksilregjeringen skal også ha mistet «områder» i den burmesiske jungelen etter at den burmesiske regjeringen la seg på en mer forsonlig linje overfor Vesten. Ikke minst skal splittelsen skyldes at de ytterliggående elementene for snart et år siden tildelte tre Mossad-agenter ”Republikken Norges frihetsmedalje i sølv”.

Fortsatt forvirret? Verre skal det bli. En av de tre «agentene» er nemlig undertegnede, som ganske riktig kunne lese for omtrent et år siden at jeg hadde blitt tildelt denne utmerkelsen for mitt «opplysningsarbeid og innsats for den republikanske revolusjonen» – en medalje jeg riktignok ennå ikke har sett noe til. Dette ser også ut til å være bakgrunnen for de siste dagenes henvendelser. Eksilregjeringen har på sin side svart med å omtale Taliban Norge som et skandalemagasin, og benekte at jeg eller andre prisvinnere arbeider for Mossad: Tvert imot har vi lenge arbeidet mot den internasjonale sionismen og for revolusjonen!

Det glade vanvidd, med andre ord. Og det fristende å si til seg selv at både  eksilregjeringen og Taliban Norge i virkeligheten må inngå i et kunstprosjekt. Men dessverre tror jeg nok ikke det. Nettet er i dag fullt av sider som om mulig er enda snodigere enn både talibanene og eksilregjeringen. Mens de fleste av oss slutter å leke politi og røver og ha hemmelige klubber når vi når en viss alder, er det tilsynelatende nok av dem som fortsatt holder på i voksen alder, selv om jeg fortsatt holder muligheten åpen for at eksilregjeringen når alt kommer til alt er en avansert spøk, og at Holst og ”kollegaene” hans – som tilsynelatende omtaler dem i fullt alvor – har gått på limpinnen.

Uansett balanserer leken, kunstprosjektet eller spøken på grensen for hva som er morsomt. En ting er at hverken jeg eller andre «prisvinnere» som har blitt kontaktet av talibanene de siste dagene har bedt om å bli involvert. Noe annet, og langt mer alvorlig, er at det faktisk var 77 virkelige, levende mennesker som mistet livet 22. juli. De fortjener bedre enn å brukes som ”frihetshelter” i voksne menneskers fantasileker eller paranoide spekulasjoner.