Sannhetsbevegelsen for 22. juli?

Til tross for at en del av oss har vært klare over det en god stund, er det først de siste dagene at media og påtalemyndigheter har blitt oppmerksomme på at Anders Behring Breiviks slutterklæring ligger ute på nett.

Den ansvarlige har blitt identifisert som Torstein Viddal, en av grunnleggerne av i Sannhetsbevegelsen for 11. september og involvert i den lett konspiratoriske Zeitgeistbevegelsen.

Det er mange gode grunner til at slutterklæringen forlengst burde vært offentlig tilgjengelig. En av dem er at Breivik gjorde en motbydelig figur som var svært lite egnet til å mobilisere sympati. Erklæringen var spikeren i kisten for det som må ha eksistert av grunnlag for å tro at «tempelridderens» motiv bare lå i en påstått krig mellom kristendom og Islam. I stedet viste han seg som en klassisk, vulgær rasist som blant omtalte Stella Mwangis MGP-bidrag som en ”bongolåt”, tidligere deltaker som en ”hviterusser, trolig med tartarbakgrunn” før han kritiserte Marte Michelet for å ha fått barn ”med en berber”.

Til NRK opplyser Viddal at han frykter at Breivik vil bli kjent utilregnelig av retten, at han mener dette vil være helt feil og at han derfor valgte å laste opp opptakene slik at folk flest skal kunne gjøre seg opp sin egen mening om Anders Behring Breivik.

Mens man kan si mye om sivil ulydighet er det grunn til å tro at Viddals bekymringer er av mer grumsete art enn som så.

Viddal har det siste året vært en aktiv kritiker av politiets rolle i forbindelse med terrorhandlingene 22. juli i fjor. Det er selvsagt ingen grunn til at denne ikke skal granskes. Litt mer problematisk blir det når dette kombineres med det som ser ut til å være insinuasjoner om at noen har en interesse i å ikke få Breivik dømt og at vi snart vil se ham på frifot, og med støtte til teorien om at Anders Behring Breivik primært var motivert av ”sionisme”  og at datoen 22.7 var valgt ut fra denne bakgrunnen.

Teorien om at tidspunktet var valgt for å sammenfalle med de jødiske terroristenes bombing av Hotel King David i Jerusalem ser som nevnt andre steder ut til å ha blitt lansert av den amerikanske nettavisen Salem News. Dette er et nettsted som til tross for at det presenterer seg som lokalavis for byen Salem i delstaten Oregon lenge har vært et talerør for  konspirasjonsteorier der Israel blant annet får skylden for terrorangrepene 11. september 2001. Nettstedet har også forbindelser til det amerikanske militsmiljøet. Teorien har siden blitt gjentatt av blant andre fredsforsker Johan Galtung i et innlegg i tidsskriftet Humanist.

Når dette i tillegg kombineres med krav om etterforsking av frimurerordenens rolle og støtte til den amerikanske konspirasjonsteoretikeren Webster Tarpleys forsøk på å knytte det hele opp til et hemmelig NATO-nettverk og til en «falsk flagg» operasjon der målet var å sikre norsk deltagelse i Libya eller eventuelt hindre norsk anerkjennelse av en palestinsk stat, er det vanskelig å ikke tenke sitt om Viddals hensikter.

Kanskje overreagerer jeg. Kanskje er Viddal bare en oppriktig sannhetssøker som ønsker å snu alle steiner for å finne ut hva som egentlig skjedde for snart et år siden. Da bør han uansett være mer forsiktig med hva han insinuerer.