Halldals underfundigheter

Noen ganger får man de underligste henvendelser. Som her, fra islammotstanderen Bjørn Funder Halldal.

Halldal har etter eget utsagn fortid i Norwegian Defence League, og ble først kjent for løsmunnede uttalelser på bussen som ble tolket som bombetrusler mot Stortinget. Siden dette har Halldal fått noe av en stjerne i islamhatermiljøene, og ble sist observert som taler foran Stortinget i selskap med blant andre SIAN-leder Arne Tumyr, Margrethe Adelheid Gilje fra Demokratene og eks-NDLerne Ronny Alte og Kaspar Birkeland.

For omtrent en uke siden fikk han en del oppmerksomhet da han minnet dagens muslimer om hvordan det gikk med jødene i Tyskland da de «erklærte hellig krig» mot Tyskland i 1933, og knyttet seg dermed opp til kjente antisemittiske forestillinger som er nærmere behandlet her.

De siste dagene har Halldal gjentatte ganger kontaktet meg med anklager om at nettidskriftet Vepsen – der jeg for tiden er redaktør – skal ha lenket til bilder av datteren hans i forbindelse med denne saken. Dette er naturligvis ikke tilfelle. Frem til august – da han opptrådte sammen med Tumyr og Gilje – har Vepsen i motsetning til mange andre medier konsekvent anonymisert ham.  Dermed ville det selvsagt være temmelig absurd å lenke til bilder av datteren hans, og naturligvis helt uakseptabelt.

Like uakseptabelt er det imidlertid når Halldal for noen dager siden først truet med ”represalier” – som riktig nok etterpå ble presisert til rettslige tiltak – for deretter i dag å forsøke seg på noe som minner om et forsøk på utpressing.

 ”Du har å svare innen i morgen tidlig. Du kan true og kødde med andre, men                       meg gjør du ikke det med! Jeg publiserer en sak som kommer til å blottlegge                     hele ditt dobbeltliv om ikke du danser etter min pipe fra og med nå ut i                                 evigheten! Skjønner du?

                 Og min pipe sier: Svar på spørsmålene jeg har sendt deg!

                 Og forklar meg HVORFOR (ikke OM), men HVORFOR du la ut direktelink til                      bilde av datteren min på Vepsen.no i forbinnelse med at jeg dro til sverige.

                 HVORFOR???

                Du kommer til å angre på det om du ikke blidgjør meg litt jævlig fort!! Dette er                     ingen trusel. I hvert fall ikke noe som strider i mot noe lovverk. Du vet jeg vet alt                 om deg og alle du rotter deg sammen med, og dine seksuelle fantasier om 16                     åringer. Hva har du å si til disse ekle, kvalme greiene der? Du må skjønne at                     det ikke kommer til å være mange foreldre som vil ha barna sine i nærheten av                   deg etter det… Før jeg lar hele norges befolkning lese om det… Kanskje jeg                         finner en passende alternativ-avis som kan trykke en sak om forfatteren om                       konspirasjonsteorier sine absurde konspirasjonsteorier».”

Jeg vet ikke hva Halldal mener med mitt dobbeltliv, men selv om jeg er glad i musikk og dans tror jeg at jeg foreløpig holder meg unna pipen hans. Jeg har lite til overs for trusler, enten det nå dreier seg om ”represalier”, rettslige tiltak eller forsøk på å presse meg.

Når det er sagt er det selvsagt uakseptabelt å legge ut bilder av folks barn. Halldal er derfor velkommen til å sende over dokumentasjon på dette dersom han fortsatt mener det forholder seg slik.

For dem som er interessert, finnes det et lengre intervju med Halldal i boken KonspiraNorge der han bare omtales som ”Bjørn”.

Reklamer

Hatet mot Arbeiderpartiet

Norge – en diktaturstat

I fjor vinter, mens 22. juli-rettssaken pågikk, var jeg til stede under en debatt på Litteraturhuset i Oslo. Temaet var Breiviks rett til å ytre seg fra cella. Blant tilhørerne var et par kvinner med en bunke flyveblader som de delte ut til alle de kom i snakk med. I flygebladene, som var fra NORM – Norsk Organisasjon for Rettssikkerhet og Menneskerettigheter – kunne man lese at domstolen som skulle dømme Breivik var ugyldig, og at dommen dermed ville være det samme. Årsaken var at dommerne i likhet med mange andre manglet dommerforsikringer om å opptre upartisk.

NORM, som ledes av advokat Marius Reikerås, kan ved første øyekast virke som en «normal» menneskerettsorganisasjon som ønsker å opprette en uavhengig menneskerettsinstitusjon i Norge. Går man dem nærmere i sømmene finner man imidlertid et langt mer radikalt budskap, der Norge fremstilles som noe nær et diktatursamfunn.

Under rettssaken kunne representanter for NORM daglig observeres utenfor Tinghuset , der de delte ut flygeblader til journalister og forbipasserende. Etter eget utsagn håpet de å få kontakt med Breivik selv, i håp om at han ville tale deres sak i retten. De var lite opptatt av multikulturalisme eller islam; det fantes mange flotte muslimer, og det var ikke nødvendigvis noe problem om Norge ble ”islamisert”. Det viktige var at Breivik hadde forsøkt å stoppe Arbeiderpartiet, en ren mafia som systematisk hadde undergravd Grunnloven i flere tiår, og nå var ulovlig fengslet av en illegitim dommer.

En del dommere har nok  ”slumset” med dette de senere årene, men langt de fleste forsikringene har ganske enkelt  forsvunnet under flytting eller i eksplosjonen 22. juli 2011. Men for kvinnene, – og som inviterte meg på et møte i mai, handlet det om noe annet: Arbeiderpartiet hadde over lang tid sørget for å fylle domstolene med dommere uten forsikring, som kunne avsi politisk motiverte dommer.

NORM representerer holdninger som stadig oftere dukker opp på nettsteder, i kommentarfelter og diskusjonsgrupper på facebook: Arbeiderpartiet er ikke bare maktarrogant, men undergraver grunnloven og er del av en hemmelig junta sammen med frimurere, politi og domstoler. Media holdes i sjakk av frykt for å miste pressestøtten, og psykiatrien brukes til å nøytralisere dissidenter.  Vågåsaken er bare toppen av et isfjell av hemmelige sexorgier der AP-topper forsyner seg med mindreårige, eller til og med et satanisk rituale. Enkelte – som minipartiet Norgespartiet som for tiden har nesten 5000 ”likere” på Facebook – hevder til og med at det kriminelle Arbeiderpartiregimet startet med et statskupp i 1938, da stortingsperiodene ble utvidet fra tre til fire år.

Oppløsning av kjernefamilien

Disse forestillingene overlapper delvis med et miljø av barnevernskritikere som har vokst frem de senere årene. Mens kritikk av barnevernet – ofte fra mennesker som selv har opplevd å bli fratatt barn eller bli tatt fra foreldene som barn – ikke er noe nytt, og slett ikke alltid er uberettiget, har kritikken tatt en ny tone på internett. Flere av dagens barnevernskritiske nettsteder inneholder ”svartelister” over navngitte barnevernsansatte, eller påstander om at de opptrer lovstridig, er motivert av økonomiske interesser eller til og med driver organisert barnesalg til pedofile eller til psykologisk forskning. Overlappingen med arbeiderpartihatet viser seg blant annet i påstander om at barnevernet driver  en systematisk plan for å oppløse familien som enhet, enten fordi denne anses som i strid med fremtidige planer for hvordan samfunnet bør innrettes eller fordi det skal gjøre det lettere å indoktrinere barna.

Ubehagelige tradisjoner

Ingen av disse påstandene er nye. Under krigen hevdet NS-regimet at Arbeiderpartiet hadde begått statskupp i 1938 når de skulle forsvare sin egen maktovertagelse – de hadde bare avsatt et ulovlig ”marxistregime”. Senere ble det brukt som argument av eks-NSere rundt bladet Folk og Land for at vedtakene som lå til grunn for landssvikoppgjøret hadde vært ugyldige. Påstandene om misbruk av psykiatrien gikk igjen i tidsskriftene Samfunnsliv og Alternativt Samfunn, som var samlingssted for en rekke stemmer i opposisjon til det etablerte, fra dypøkologer og anarkister til gamle NS-folk. På 2000-tallet dukket de opp i bøkene til Per-Aslak Ertresvåg. At Arbeiderpartiet er styrt fra Russland har blant annet blitt hevdet av den tidligere politikeren Norulv Øvrebotten. Det nye er at nettet har gitt dem et helt annet nedslagsfelt, i tillegg til at ulike miljøer har funnet hverandre.

Hatet som forener

Noe av det mest skremmende for den som følger ”nettets nattsider”, er hvordan hatet mot Arbeiderpartiet i dag forener svært ulike miljøer. For barnevernsmotstandere og grunnlovsfundamentalister er partiet totalitært og ”marxistisk”, eller styrt fra Russland. For antisemittiske konspirasjonsteoretikere er det jødestyrt, og bygd på prinsippene i Sions Vises Protokoller. For enkelte kristenfundamentalister er avviklingen av Statskirken ikke bare en del av det store frafallet, men et statskupp fra regjeringens side. Og for islamhatere står partiet som ”landsforrædere” som har åpnet for ”islamisering” – et syn som også finnes i Anders Behring Breiviks manifest.

Flere av disse miljøene har funnet sammen i facebookgrupper som Jens Stoltenberg må gå! Her står støtteerklæringer til politibetjenten som omtalte Jens Stoltenberg som ”krapyl” side om side med omtale av statsministeren som ”KGB-agent Steklov”, ”globalist” og undergraver av Grunnloven.

Svineinfluensa som valgkamp?

Heldigvis har lite av denne retorikken funnet veien ut i mainstreampolitikken, bortsett fra et par eksempler som da FrPs Christian Tybring-Gjedde og Kent Andersen omtalte Arbeiderpartiets innvandringspolitikk som et ”kultursvik” og en del av en plan for å gjøre Norge ”flerkulturelt”, og da partifelle Peter N. Myhre i juli antydet at medieoppmerksomheten rundt svineinfluensa – som gikk igjen i en lang rekke andre land enn Norge – kunne ha vært iscenesatt for å sikre valgseier for Arbeiderpartiet.

Hatet mot Arbeiderpartiet er først og fremst et undergrunnsfenomen. Men det forener et stort antall mørke kroker av samfunnet, og ser særlig ut til å ha appell hos mennesker som føler seg dårlig behandlet. Både representanter for Besteforeldreaksjonen og Nordsjødykkerne var for eksempel til stede ved NORM-møtet i mai sammen med blant andre Norgespartiets Lars Rønbeck og representanter for det antisemittiske konspirasjonsnettstedet Folkets Info.

Alt tyder på at dette hatet nå forener tusenvis av mennesker, og vi har alt sett det føre til voldshandlinger. Det er derfor all grunn til å ta det på alvor.

Fra arkivet

Siden det er sommer, agurktid og Varg Vikernes akkurat har blitt arrestert i Frankrike for å planlegge en massakre, kan det passe å spa frem en snart to år gammel artikkel fra tidsskriftet Humanist. Som det fremkommer av teksten, var Varg raskt ute med å spekulere omkring terrorhandlingene 22. juli 2011.

—————————————————————-

Det som bare måtte skje.

Det måtte skje.

Det tok under en time etter at en hjemmelaget bombe gikk av i regjeringskvartalet i Oslo før spekulasjonene i gang på det norske konspirasjonsnettstedet Nyhetsspeilet. Under overskriften Bomber terrorister Norges regjering? gikk skribenten Tor Karlstad i gang med å forklare hvordan terrorangrepet mest sannsynlig var utført av en omhyggelig hjernevasket ”manchurian candidate” med det formålet å mobilisere støtte til videre krigføring i Libya og åpne for mer overvåkning av det norske samfunnet.[1]

I kommentarfeltet under artikkelen trakk det opp til debatt. En av nettstedets faste bidragsytere var snart ute med argumenter for at det hele var et bestillingsdrap på ordre fra selveste Jens Stoltenberg, med det formålet å kvele et ungdomsopprør fra AUF ”som de siste 2 årene har fått en revolusjonær vending” – Ungdomsorganisasjonen hadde tatt til orde for boikott av Israel! Og ikke nok med det – ”flere av AUf’erne anser sjefen som bilderberger og udemokratisk”! (”Bilderberger” henviser her til den såkalte Bilderbergergruppen, et årlig møte av politikere og forretningsfolk som i mange år har vært en gjenganger blant konspirasjonsteoretikere til tross for at det av de som har fått være til stede har blitt beskrevet som en prateklubb eller som ”Davos without the cameras”[2]. ) I kjent stil for et nettsted som alltid har kombinert det konspiratoriske med nyåndelighet, trakk andre inn numerologi og tallmagi som bevis på at ”de” var påvirket av eller endog styrt av sataniske krefter: Både tallene for terrorangrepene 11. september (9+1+1) og for 22. juli (2+2+7) ble til sammen 11. Andre holdt fast ved den opprinnelige påstanden om at det var snakk om tankekontroll ”som Columbine”, med henvisning til massakren på Columbine High, eller argumenterte for at morderen i virkeligheten var ”en biologisk klone” fremstilt ved hjelp av ”teknologien som CIA har byttet til seg fra negative aliens” og ”utstyrt med ”Anders´sitt utseende og minnebank”.

Blant de ”hundre blomstene som har blomstret” hos de konspirativt anlagte siden den fatale dagen for tre uker siden er det imidlertid i liten grad disse, skal vi si, alternative forklaringsmodellene som dominerer. I stedet er det Israel- eller sionisttilknytningen som har seilt opp som hovedforklaring i den konspiratoriske undergrunnen både her til lands og i utlandet, med ”New World Order” på klar andreplass.

Beretningen om en diskreditert dissident

”Sionistsporet” – der Breivik anses som ser ut til å først ha blitt lansert av den russisk-svensk-jødiske journalisten Israel Shamir dagen etter terrorhandlingene.

Israel Shamir er en gåtefull skikkelse. Selv oppgir han å være russisk jøde fra Novosibirsk som emigrerte til Israel i 1969 der han deltok som fallskjermjeger i Yom Kippur-krigen (1973). Kort etter krigsinnsatsen begynte han en meteoraktig karriere som internasjonal journalist, blant annet for BBC og den israelske avisen Ha’aretz, i tillegg til at han fungerte som parlamentarisk talsmann for sosialistpartiet Mapam. Om man skal tro Shamirs egne opplysninger, i hvert fall: Det antifascistiske magasinet Monitor har nemlig for lengst påvist at Shamir hverken har arbeidet for BBC eller Ha’aretz, bortsett fra et par freelanceoppdrag på 80-tallet. Han ser heller ikke ut til å ha vært langvarig bosatt i Israel bortsett fra i perioden1994-98, selv om det nok stemmer at han er av russisk opprinnelse og – får man tro – av jødisk avstamning. Ifølge Monitor er Shamir identisk med russiskfødte Jøran Jermas, svensk statsborger siden 1984 og hovedsakelig bosatt i Stockholm. For ca. et år siden fikk han en del oppmerksomhet etter at det kom frem at han representerte Wikileaks i Russland samtidig som sønnen hadde ansvaret for å distribuere lekkasjer til skandinaviske medier.

Shamir har gjennom kronikker og bøker i mange år kultivert et image som israelsk dissident og tilhenger av en enstatsløsning, noe som blant annet gav ham hyppig spalteplass i norske Klassekampen. Dette imaget har imidlertid slått sprekker etter hvert som det har kommet frem en rekke antisemittiske uttalelser fra ham, som at jødene bare er interessert i Palestina som base for verdensherredømme, samt uttalelser der han har forsvart holocaustbenekteren David Irving[3].

I en artikkel på det høyreorienterte ungarske nettstedet kuruc.info omtalte Shamir Breivik som ”antirasist, pro-homoseksuell og pro-Israel”, samtidig som han forsøker å knytte ham opp til en generell europeisk høyrestrømning som inkluderer franske Front National og britiske BNP, og som i Norge hevdes å være representert av ”jøden” Hans Rustad, redaktør for document.no. En høyrestrømning som ifølge Shamir har sviktet sine egne idealer gjennom å fjerne seg fra tradisjonell, etnisk basert nasjonalisme og i stedet dedikere seg til en antiislamsk og ”pro-sionistisk” linje.

”Ekte nasjonalister dreper ikke sine egne barn”

”Det er ikke vanskelig å forestille seg hvordan de jødiske eierne i mediefamiliene Bonnier og Hjörne – eiere av rundt 80 % av alle avisene i Sverige – gnei seg i hendene når de ante at noe stort var i gjære. For når det ble kjent at en terrorhandling hadde skjedd i Norge, så kunne det ikke være andre enn islamistiske fundamentalister, eller muligens «nynazister»? Og begge grupper – uansett hvor lite vi nasjonale har med islam å gjøre – er i mot den sionistiske verdensordningen som både Bonnier og Hjörne gir uttrykk for”, skriver Fredrik Vejdeland på nettstedet Nordfront, drevet av den nynazistiske organisasjonen Nordiske Motstandsbevegelsen. I likhet med Israel Shamir ser nemlig Vejdeland Anders Behring Breivik hverken som ”høyreekstrem” eller ”nasjonalist”, fordi han tilsynelatende anser vestlig kristen kultur som noe hvem som helst kan velge å knytte seg opp til, og ikke som rasemessig betinget. Og ikke nok med det – Breivik anså til og med den jødiske staten Israel som en alliert i kampen mot ”Eurabia”![4]

Vejdeland får delvis støtte fra ikke ukjente Varg Vikernes, som riktig nok er noe mer positiv når han skriver at Breivik har forstått symptomene på hva som er galt i dagens Europa, samtidig som han gjør den kardinalfeilen å ikke forstå selve sykdomsårsaken: Jødene, som har skapt både kristendommen, Islam og ”kulturmarxismen”, og som bak kulissene fryder seg over å se kristne og jøder bekjempe hverandre.”

Så langt befinner vi oss i et landskap ikke ulikt venstreradikale som febrilsk forsøker å forklare at regime X eller organisasjon Y overhodet ikke står for ”ekte” sosialisme, riktig nok i en mer uspiselig form der ”ekte” høyreradikalisme sies å være nasjonalistisk og etnisk.

Det finnes imidlertid de som går lengre, som den amerikanske nettjournalisten Wayne Madsen. I en artikkel som i skrivende stund (13.8.11) er gjengitt på hundrevis av ulike nettsteder hevder Madsen at Anders Behring Breivik – i likhet med en rekke islamfiendlige europeiske politikere – i virkeligheten er deler av et stort, Mossadstyrt nettverk. ”Tillid ingen israelske!” avsluttes artikkelen på haltende dansk, og styrker dermed inntrykket av denne typen teorier om Mossad, Israel eller ”sionister” litt for ofte er en annen måte å mistenkeliggjøre en gammel syndebukk – jødene.

Satelittkringkastet frimurerpanikk og amerikansk høyreparanoia

Selv om Wayne Madsen ikke akkurat er noen Pulitzerpris-vinner er han absolutt ingen hvemsomhelst. Han har flere ganger vært på trykk i The Village Voice og Wired, samt en rekke aviser, og skrevet undersøkende artikler omkring amerikansk tilstedeværelse i Pakistan. Samtidig har Madsen vist en annen, konspiratorisk side som talsmann for påstandene om at Barack Obama ikke er født i USA, og dermed ikke er kvalifisert til å være USAs president. Han representerer dermed en voksende tendens der konspiratoriske ideer blir tatt opp av mainstreamkulturen, og der konspirasjonsteorier som tidligere har tilhørt henholdsvis høyre- og venstresiden er i ferd med å blande seg.

Lenger øst har andre tradisjonelle konspiratoriske forestillinger de siste par ukene blitt kolportert av den russiske satelittfjernsynskanalen Russia Today. Russia Today, som finansieres av den russiske staten, har de siste årene kringkastet til hele verden på russisk, spansk, arabisk og engelsk, noe som gjør at den må sees som en russisksentrert internasjonal nyhetskanal tilsvarende BBC, Radio Deutsche Welle og Al-Jazeera. Høsten 2010 hadde kanalen over 200 millioner seere, ikke minst i USA der den er den klart mest sette utenlandske nyhetskanalen. Russia Today har et heller dårlig rykte, og har blitt kritisert for sin sjåvinistiske, pro-russiske redaksjonelle linje, som under krigen mot Georgia der nyhetsdekningen nærmest fremstod som panegyrikk for president Vladimir Putin. I tillegg til dette har kanalen også blitt kritisert for å ha en forkjærlighet for konspirasjonsteoretikere, både de nevnte påstandene om president Obama og teorier om at USAs regjering selv stod bak terrorangrepene 11. september. I denne forbindelse gis ofte ordet til ”patrioter” tilknyttet gruppen We Are Change eller til den ”uavhengige kommentatoren” Alex Jones.

Alex Jones og We Are Change tilhører i likhet med Wayne Madsen et høyrevridd miljø som ikke bare er opptatt av å få frem ”sannheten” om terrorangrepene, men som også nærer en dyp skepsis til føderale myndigheter og som anser internasjonale organisasjoner, ikke minst FN, for å være støttespillere for New World Order. I konspirasjonslitteraturen betegner New World Order et kommende verdensdiktatur, ofte med okkulte/sataniske innslag, samtidig som det tjener som samlebegrep for kreftene som antas å arbeide for å innføre dette, inkludert myndigheter, internasjonal storfinans og, spesielt i USA, religiøse retninger som avviker fra tradisjonell protestantisk kristendom. We Are Change har for eksempel klare tilknytninger til den såkalte Sovereign Citizen-bevegelsen, som anser alle myndigheter som illegale og som flere ganger har forsøkt å sette dommere og – ikke minst – skatteinnkrevere under ”borgerlig arrest.[5]

Alex Jones, som omtaler seg selv som ”paleokonservativ kommentator”, ble først kjent for et større publikum tidlig på 2000-tallet da han tok seg inn på det avstengte området der medlemmer av herreklubben Bohemian Club – mange av dem svært rike og mektige – møtes hver sommer for to uker med seminarer, diskusjon og festing. Jones’ dokumentarfilm fra Bohemian Grove – som av konspiratorisk anlagte sies å avsløre satanisme og symbolsk menneskeofring som del av festlighetene – sparket i gang en karriere som i dag har gitt ham et til dels svært stort publikum som følger han på nettet og gjennom et radioprogram som daglig blir kringkastet av 60 ulike radiostasjoner over hele USA. Ifølge den amerikanske statsviteren Michale Barkun – en av de ledende autoritetene på konspirasjonsteoretikere – må han derfor betraktes som en av de klart mest inflytelsesrike amerikanske figurene på sitt felt, ikke minst fordi han systematisk har bygget opp et image som en uavhengig kommentator som bare er interessert i å finne sannheten[6], et image som har gjort det mulig for ham å opptre som kommentator på mainstream-fjernsynskanalen Fox News der han blant annet uttalte seg om Barack Obamas helsereform, og – altså – Russia Today. Alt sammen mens han på sitt eget nettsted Prisonplanet hevder at ”eliten” planlegger å utrydde 80 % av menneskeheten straks New World Order er på plass, for deretter å bruke hemmelig teknologi til å sikre seg evig liv.[7]

I et innslag på Russia Today to dager etter terrordrapene ble Breiviks påståtte tempelridderorden koblet til hans medlemsskap i frimurerordenen. Var drapene ”en isolert hendelse, eller utslag av en ideologi som vi bør ta på alvor”, spurte den kvinnelige reporteren, før hun gav ordet til Alex Jones.

Jones’ svar var at frimurerlosjens hemmelighetskultur gjør den fristende å bruke for kriminelle organisasjoner, at Breivik har hatt hemmelige møter med britiske tempelriddere og etterretningsfolk, og at massakren i virkeligheten var et ledd i en plan for å flytte fiendebildet fra muslimer og over mot ”patrioter”, dvs. motstandere av den økonomiske og politiske globaliseringen. Han kom også inn på spørsmålet om hjernevask, men mente dette var underordnet så lenge både Breivik og tempelridderordenen hans en del av en operasjon for å berede grunnen for et korstog mot muslimer i Europa, og gjennom dette utløse en krig mellom kristenheten og Islam.

Ideen om en slik krig som opptakt til endelig verdensherredømme går tilbake til den kanadiske forfatteren William Guy Carr (1895-1959), som i boken Pawns In The Game (1955) refererte til et hemmelig brev fra den amerikanske offiseren og frimureren Albert Pike til den italienske frihetskjemperen Giuseppe Mazzini der han skisserte en plan for å etablere verdensherredømme ved hjelp av tre kriger, der den siste skulle posisjonere Islam mot kristenheten og ”den politiske sionismen”. Brevet – som ifølge Carr var utstilt i British Museum, men som ikke overraskende har gått tapt dersom det noensinne har eksistert – er en gjenganger innenfor konspirasjonslitteraturen, ikke minst den delen som anser frimurerne som roten til alt ondt. Her til lands har det flere ganger blitt referert til på Nyhetsspeilet.

I tillegg til å trekke store linjer pekte Alex Jones også på påståtte mystiske endringer på Breiviks facebookside kort etter drapene på Utøya fant sted. Han er ikke alene om å trekke frem denne typen detalker: Andre konspirasjonsteoretikere har de siste dagene fokusert på at Breivik la ned våpenet i det politiet ropte på ham ved navn, og bruker dette som argument for at han på en eller annet måte har vært programmert.

Veien fremover

Påstanden om at Israel skal være involvert, eller at drapene på en eller annen måte skal være begått for å diskreditere motstandere av åpne grenser som livsfarlige nasjonalister er som vi ser i ferd med å spre seg utenfor Norge. Og det er liten grunn til å tro at de ikke etter hvert vil finne veien tilbake hit, eller at de ikke være med oss en i lang tid fremover med tanke på at tilsvarende teorier vokste seg sterke i kjølvannet av Kennedy-drapene, angrepet på World Trade Center og London-bombingen.

Ikke minst gjelder dette fordi mens tidligere tiders konspirasjonsteoretikere var henvist til selvpubliserte pamfletter eller til egne personlige nettverk – noe som både begrenset hvor mange de kunne nå ut til og gjorde at teoriene deres ofte ble gjensidig utelukkende – har internett revolusjonert også dette feltet. Nettet har gjort det mulig å utveksle og videreutvikle ideer på en helt annen måte enn tidligere, gjennom prosesser ikke ulike den som har frembrakt Wikipedia og open source-programvare. Og ikke minst er publikum, ikke minst den yngre delen, blitt vant til å bruke blogger og- spesielt –  youtube-videoer som kilde til informasjon på minst samme nivå som tradisjonelle medier som aviser og fjernsyn. En medierevolusjon som for eksempel har gjort Alex Jones til noe av en stjerne.

Mange har i kjølvannet av de grusomme hendelsene i Oslo og på Utøya tatt til orde for å lukke rettssaken for å ikke gi Anders Behring Breivik en talerstol. Sannsynligvis vil dette bare bidra til å styrke spekulasjonene.  En konspirasjonsteori er i ferd med å bli født, og vi har enten vi vil det eller ikke blitt invitert til å bivåne fødselen.

Fleip eller fakta?

For litt over en uke siden la en venn ut en lenke på facebookprofilen sin – en artikkel fra et amerikansk nettsted der en tidligere ansatt i Verdensbanken forklarte hvordan banken i dag var dominert av et lite antall tett sammenknyttede og dypt korrupte finansinstitusjoner. I følge ”fløyteblåseren” Karen Hudes hadde disse ikke bare skaffet seg mer eller mindre kontroll over det meste av verdens ressurser. De hadde også kontroll over media, og brukte dette til å hindre at deres egne lyssky virksomhet ble avslørt.

Om min venn – som arbeider i en halvstor norsk mediebedrift – hadde googlet litt før hun la ut lenken, er det mulig at hun ville ha funnet et par problematiske ting med både artikkelen, intervjuobjektet og nettstedet.

For det første er det vanskelig– for ikke å si umulig – å finne troverdig informasjon om Hudes, eller om hun i det hele tatt har arbeidet i Verdensbanken. De eneste referansene er Hudes’ eget nettsted og selvpresentasjon i kommentardelen til magasinet Forbes, diverse artikler på et konspirasjonsnettsted som ellers er opptatt av å bekjempe WHOs ”vaksineagenda” og en lang rekke videoer fra nettstedet Youtube. Nettstedet New American, som er ansvarlige for intervjuet, viser seg å tilhøre den høyreradikale organisasjonen John Birch Society som siden 1950-tallet har bekjempet alle former for føderal makt og ”kommunistisk” infiltrasjon inkludert den svarte borgerrettsbevegelsen, og som de senere årene har vært mest opptatt av å beskylde myndighetene for å være ”forrædere” som ønsker å overgi USA til en FN-styrt ”verdensregjering”. Det er neppe tilfeldig at kreftene som blir sagt å kontrollere Verdensbanken tilsynelatende er de samme som styrer USAs ”private” nasjonalbank Federal Reserve.

Når min venn – som langt fra sympatiserer med John Birch Society – delte denne lenken, henger det antagelig sammen med at den tilsynelatende passet inn i et verdensbilde der Verdensbanken, som representerer kapitalisme og globalisering, er en institusjon man kan tro nesten hva som helst om, og der nær hvem som helst kan oppfattes som allierte til tross for at de i virkeligheten har et ståsted som ligger langt fra ens eget.

På samme måte så vi i mai hvordan en demonstrasjon mot bioteknologikonsernet Monsanto fikk moderate aktører som Øyvind Solum og Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne og Mari Gjengedal fra Utviklingsfondet til å finne seg i samme selskap som en kjent konspirasjonsteoretiker og antivaksineaktivist fra miljøet rundt nettstedet Nyhetsspeilet, som også fikk lov til å holde appell under demonstrasjonen. I forbindelse med demonstrasjonen ble det også gjengitt direkte feilaktige påstander: Ifølge et lokallag av Miljøpartiet De Grønne hadde Russlands president Vladimir Putin vurdert Monsanto som et såpass stort problem at han hadde tatt det opp under et møte med Barack Obama. Dette er en påstand som ser ut til å stamme fra det amerikanske konspirasjonsnettstedet whatdoesitmean.com, som også tidligere har gjort seg bemerket ved å komme med svært tvilsomme ”avsløringer”. Ifølge whatdoesitmean.com skulle Putin til og med ha ansett dette som viktigere enn krisen i Syria, og antydet at selskapets virksomhet kunne utløse en verdenskrig

Den amerikanske journalisten Chip Berlet har beskrevet hvordan konspiratoriske fortellinger om ”sionister” og ”den jødiske lobbyen” med opphav i nynazistiske miljøer gradvis fikk innpass i venstreradikale miljøer i forbindelse med den første og andre Irak-krigen og blant annet fått innpass i William Blums bok ”Killing Hope”, som fortsatt er noe av en bibel for mange motstandere av USAs utenrikspolitikk. Antisemitten Jim Marrs endte på samme måte opp med å bli brukt som konsulent til Oliver Stones film JFK.

Nyere forskning tyder på at det å kjøpe påstander som passer med de overordnede fortellingene om verden vi allerede har er noe som ligger dypere i menneskenaturen enn vi liker å tro. Spesielt ser dette ut til å gjelde personer som allerede har et konspiratorisk verdensbilde, som ser ut til å foretrekke slike forklaringer på aktuelle begivenheter fremfor mainstreamversjonen uansett hvor usannsynlige de er, og uansett om de er gjensidig selvmotsigende. Likevel viser disse eksemplene at noen og en hver kan gå i denne fellen.

Konspirasjonsteorier kan være svært skadelige, også fordi de ødelegger for virkelig samfunnskritikk.  Konspirasjonsteoretikere og motstandere av genmodifisering på generelt grunnlag har allerede klart å rote til debatten om Monanto såpass ettertrykkelig at det krever en god del arbeid å finne ut hva som egentlig er sant og hva som er tøv omkring dette selskapet. Det er nok også grunn til å tro at påstandene om at daværende president George W. Bush stod bak terrorhandlingene 11. september har gjort det en god del vanskeligere å diskutere problematiske sider ved håndteringen av angrepet enn det ellers ville ha vært.

Det er ikke alltid slik at min fiendes fiende er min venn. Noen ganger kan det være lurt å ta to skritt tilbake og utøve litt kildekritikk.

 

Når konspirasjonsteorier blir normalisert

ABCNyheter skriver i kveld om Bilderbergerkonferansen i London. I artikkelen legges det vekt på at flere mektige mennesker har vært til stede på tidligere konferanser – blant dem Gro Harlem Brundtland, Siv Jensen, Jens Stoltenberg og Erna Solberg – og at Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg og utenriksminister Espen Barth Eide er blant årets deltakere.

Bilderbergerkonferansene – som er oppkalt etter Hotel de Bilderberg i Oosterbeek i Nederland, der den første konferansen fant sted – er en privat konferanse som finner sted hvert år. Her møtes representanter for europeisk og amerikansk politikk og finans til et toppmøte som av enkelte har blitt omtalt som ”Davos without the cameras” med henvisning til Verdens Økonomiske Forum. I motsetning til Davos-forumet har nemlig ikke pressen adgang til bilderbergerkonferansene som i årenes løp derfor har fått en aura av mystikk.

Den første bilderbergerkonferansen ble holdt i 1954, og var et uttrykk for ønsket om å fremme samarbeid og forståelse på tvers av Atlanterhavet på et tidspunkt da USA og Vest-Europa var i ferd med å fjerne seg fra hverandre etter å ha samarbeidet tett under andre verdenskrig. Innholdsmessig ser konferansene ut til å bestå av nettverksbygging og av foredrag som kan variere fra det intetsigende til det dypt innsiktsfulle, og de ser ikke ut til å ha større betydning enn at flere deltakere har takket nei til flere invitasjoner etter å ha deltatt en gang.

Dette har imidlertid ikke hindret konferansene i å etter hvert ha fått en enestående rolle innenfor konspirasjonsverdenen, der det ofte blir hevdet at ”Bilderbergergruppen” i hemmelighet forbereder en verdensregjering eller en ”ny verdensorden” – NWO. Blant dem som har hevdet dette her til lands er adventisten Abel Struksnes som i mange år har drevet ”Kristen Informasjonstjeneste”, og som ser ”Bilderbergerne” som et redskap for pavekirkens plan for herredømme over et samlet Europa som igjen skal være begynnelsen på Antikrists herredømme på jorden. Tilsvarende – eller i det minste vel så konspiratoriske – forestillinger har også blitt fremmet av Fredrik Heffermehl, generalsekretær i Norges Fredsråd, som i 2005 antydet at Israel kunne ha brukt konferansen til å trekke i tråder for å hindre at den fengslede dissidenten Mordechai Vanunu ble tildelt Nobels fredspris.

I artikkelen hos ABCNyheter følger journalisten Thomas Vermes langt på vei opp dette sporet, med et kildevalg som mest av alt fremstår som…interessant. Blant annet henviser han til nettstedet Infowars som et eksempel på ”grupper” som mener Bilderberg truer demokratiet.

Snarere enn å være en gruppe er imidlertid Infowars et nettsted tilhørende den amerikanske konspirasjonskongen Alex Jones. Alex Jones har i en årrekke vært en hovedtalsmann for ideen om en hemmelig ”maktelite” som trekker i trådene, og som når som helst kan gjennomføre et endelig kupp der dissidenter blir arrestert og plassert i konsentrasjonsleire og elitens verdensherredømme innført for godt. Ikke overraskende har dette gjort Jones til en ivrig forsvarer for den grunnlovsgitte retten til å bære våpen og en tilsvarende ivrig kritiker av president Barack Obama, som han mener planlegger å ta fra dem denne retten. Av samme grunn har Alex Jones beskyldt Obama for å stå bak nær sagt alle de tragediene som har rammet USA de siste årene, fra skolemassakren i Newtown til bombene i Boston. Formålet skal være å skape aksept for strengere våpenlover, og for å skape terrorfrykt som kan brukes til å begrense innbyggernes frihet ytterligere. Til og med terroren i Oslo og på Utøya sommeren 2011 var i følge Jones et komplott for å demonisere ”patrioter” som ønsker å stoppe driften mot en verdensregjering.

Hoveddelen av artikkelen er likevel et intervju med Hans Gaarder, som blir beskrevet som siviløkonom, uavhengig forsker og redaktør for nettstedet Nyhetsspeilet. Nyhetsspeilet har i flere år vært en av de viktigste eksponentene for den blandingen av konspirasjonsteorier og nyåndelige forestillinger som gjerne kalles konspiritualitet. Flere av skribentene var vinteren 2009-10 involvert i aksjoner mot svineinfluensavaksine. Nettstedet er også kjent for å fremme en krass antisemittisme, og har hatt artikler der det har blitt hevdet at holocaust er en løgn.

I intervjuet – som ikke inkluderer et eneste kritisk spørsmål – hevder den sterkt antikatolske Gaarder blant annet at de viktigste skjulte, globale maktstrukturene holder til i USA og Vatikanet, og at tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland i sin tid forpliktet seg til å få Norge inn i EU under et Bilderbergermøte.

Gaarder får også anbefale den amerikanske ukeavisen American Free Press som en av to pålitelige kilder, til tross for at American Free Press drives av et høyreekstremt miljø ledet av nynazisten Willis Carto som også var med å grunnlegge holocaustbenekterinstitusjonen Institute for Historical Review.

Dette er ikke første gang norske journalister bommer på kildebruken og referer til Alex Jones som journalist eller aktivist. Likevel representerer denne artikkelen noe helt nytt, ved at kjente konspirasjonsteoretikere ukritisk brukes både som kilde, hovedintervjuobjekt og anbefalt litteratur. Man kan nesten lure på om dette bare er en serie bommerter fra Vermes side, eller om det delvis reflekterer egne overbevisninger.

Ufrivillige støttespillere

Noen – enten det nå dreier seg om en spøkefugl eller en genuin støttespiller – har i løpet av i natt opprettet gruppen ”Vi som støtter ordfører i Vågå Rune Øygard!”, en gruppe for dem som er lei av ”hvordan denne hederlige og gode mannen demoniseres og henges ut i media” og som vil ”bringe fram sannheten i denne saken”.

Det skal selvsagt være tillatt å mene at Øygard er uskyldig uansett hvor mye mannen virker som en patologisk løgner og uansett hvor mange indisier som tyder på det motsatte, og vi har de senere årene sett flere eksempler på at initiativer utenfra har ført til renvasking av uskyldig dømte hele Norge i utgangspunktet anså for å være skyldige. Man får da håpe at de som ønsker å ”bringe fram sannheten” vil gjøre dette på en måte som ikke skaper enda større vanskeligheter for den involverte jenta og som ikke innebærer spredning av rykter og bygdesladder.

Mens noen av medlemmene er mer eller mindre profesjonelle kverulanter vi må tro ser dette som en arena der de kan gå mot strømmen, er et problem med gruppen at store deler av de i skrivende stund 380 medlemmene ser ut til å være meldt inn mot sin vilje. Blant dem finner vi flere ”kjendiser” fra media, litteratur og underholdning. Noen har alt oppdaget dette og tydelig vist hva de mener om gruppa og dem som har meldt dem inn. Andre er antagelig fortsatt lykkelig uvitende om at de står som støttespillere for en sak mange vil oppleve som svært smakløs, men som ikke nødvendigvis er så smakløs at det ikke kan tenkes at de står der frivillig.

Gruppen viser en av mange svakheter ved facebook: Det er per i dag fullt mulig å melde facebookvenner inn i grupper uten å spørre dem, og uten at de får vite om dette selv, og dermed på kort tid skape det som ligner et forholdsvis bredt initiativ. Det samme viste seg med gruppen ”Vi som krever Shoaib Sultans fratredelse i 17 mai komiteen Oslo (sic)”  for noen måneder siden, der flere moderate islam- og innvandringskritikere som Hans Rustad og offentlige personer som Walid al-Kubaisi stod som medlemmer helt  til de ble gjort oppmerksomme på dette. Begge er i skrivende stund også medlemmer av ”støttegruppen” for Vågå-ordføreren. Også konspirasjonsteoretikerne rundt det høyreekstreme minipartiet Norgespartiet har flere ganger benyttet seg av denne taktikken.

Dette er avgjort noe facebook bør ta tak i, selv om det i første rekke ser ut til å ramme offentlige personer med et stort og uoversiktelig facebooknettverk og en politisk og sosial kapital som gjør det attraktivt å legge dem til for å skape et inntrykk av bred oppslutning og seriøsitet. Men i prinsippet gjelder det oss alle.

I dette tilfellet ser bakmannen ut til å være et kjent nettroll med et utall falske profiler som gir ham et potensielt stort nettverk å bruke i morsomhetene sine. Noe som kan være en advarsel for noen og enhver av oss om å ikke godta forespørsler fra hvem som helst.

Har du sjekket gruppene du er medlem av i det siste? Hvem vet, kanskje har du også blitt medlem av en hatgruppe eller en av Øygards støttespillere?

Russia Today og Press TV – Konspi-TV

Israel bruker atomvåpen mot Syria, hevder iransk TV. Påstanden inngår i et mønster der vestlig konspirasjonskultur i økende grad tas i bruk som «motstemmer». 

Mens den moderne konspirasjonskulturen mest av alt er et nettfenomen, har den også fått en del drahjelp fra tradisjonelle medier. Ikke minst gjelder dette den russiske satelittkanalen Russia Today.

Russia Today ble opprettet i 2005, og hadde som uttalt mål å ruske opp i det vestlige ”nyhetshegemoniet” gjennom å tilby et alternativt utsiktspunkt slik blant annet Al-Jazeera hadde gjort det tidligere. Kanalen sender i dag på en rekke språk, blant dem arabisk og engelsk, og har et studio i Washington DC der den amerikanske utgaven delvis blir produsert.

Vestlige kanaler som CNN, BBC og Sky News blir ofte kritisert for å bevisst eller ubevisst se verden fra et ståsted i New York eller London, og for å dermed bli et talerør for vestlige politiske antagelser og løsninger. Mens det nok er mye i dette, er spørsmålet likevel om Russia Today eller den iranske parallellen Press TV er  den beste medisinen mot dette. Under mottoet ”Question more” har nemlig kanalen de siste årene vært en utrettelig talerstol for blant andre Alex Jones, Webster Tarpley fra den nyfascistiske LaRouche-bevegelsen, 11-september-”trutheren” David Ray Griffin og talsmenn for militsorganisasjonen Oath Keepers. Flere av disse har blitt omtalt som ”eksperter” og behandlet med tilsynelatende stor respekt av intervjuerne. Det har til og med vært innslag om chemtrails, de ikke spesielt mystiske stripene på himmelen vanlige dødelige anser for å være forårsaket av iskrystaller men som mange konspirasjonsteoretikere tolker som testing av kjemiske våpen eller som et forsøk på å bremse global oppvarming. Kombinert med støtte til Iran og det syriske Assad-regimet og en sterkt sjåvinistisk dekning av Russlands konflikter med nabolandene blir dette en coctail som ikke akkurat borger for troverdighet som «motstemme».

På samme måte har Press TV flere ganger i tillegg til Alex Jones gitt sendetid til antisemitter og holocaustbenektere, og hatt reportasjer der ”sionistene” gis skylden for samfunnsproblemer i vestlige land. En av de mest brukte kommentatorene er Gordon Duff, redaktør for nettstedet Veterans Today som både har tilknytning til den høyreorrienterte militsbevegelsen og som ser ut til å se Israel eller Mossad bak nær sagt enhver busk. Senest i går hevdet Duff at Israel hadde benyttet atomvåpen i det nylige angrepet på Syria, og at det fantes beviser for at tilsvarende våpen ble brukt i de ”falske” terrorangrepene mot World Trade Center og den føderale bygningen i Oklahoma City i april 1995.

Ikke overraskende har denne typen innslage blitt lenket til og innebygd på en lang rekke konspirasjonsnettsteder, og det er grunn til å tro at den har vært en viktig vitamininnsprøyting for det voksende amerikanske konspirasjonsmiljøet som kan vise til den som en ”motstemme” til mainstreammedia og akademia. Russia Today har også klart å få en ikke ubetydelig seermasse i USA og Storbritannia, der den er henholdsvis den mest og nest mest sette utenlandske fjernsynskanalen.

Spørsmålet som naturlig dukker opp er hvorfor Press TV og Russia Today, som eies av henholdsvis den russiske og den iranske staten, slipper til denne typen ”motstemmer”. Selv om det ikke er utenkelig, er det vanskelig – og når alt kommer til alt kanskje litt for ubehagelig – å tenke seg at Ahmadinejad eller Putin faktisk tror på disse påstandene selv.

En mer nærliggende forklaring er at det dreier seg om å vise sin egen befolkning at det finnes en ”opposisjon” mot den fiendtlige regjeringen i Washington. Kanskje er det også til og med et element av psykologisk krigføring med i bildet, der man bevisst søker å puste til en brysom subkultur i vesten slik noen har antydet. Om noen skulle vite mer om dette temaet er det bare å ta kontakt.